4 начина, по които вашият бизнес печели със софтуер с отворен код в облака през 2023 г

С отворен код софтуер експлодира в света на технологиите. Както може би се досещате, основният код на софтуер с отворен код е достъпен за своите потребители за изучаване и работа с него.

Поради тази прозрачност общностите за технологии с отворен код процъфтяват и предоставят ресурси, актуализации и техническа помощ за програми с отворен код.

Облакът не е имал недостиг на отворен код инструментите пуснати на пазара, включително невероятно мощни и лесни за използване инструменти за управление на взаимоотношенията с клиенти, планиране на ресурсите, планиране, центрове за контакти, автоматизация на маркетинга и управление на човешки ресурси.

Тези публично достъпни облачни инструменти позволяват на потребителите да разположат готов за използване софтуер с повече свобода и по-малко разходи за вашия бизнес само за 10 минути вместо седмици или месеци.

Ето само някои от предимствата на използването на облачни изчисления с отворен код за вашия бизнес:

1. Можете да постигнете значителни икономии на разходи с отворен код.

Често се казва, че програмите с отворен код са безплатни, но това не е съвсем вярно.

Софтуерът с отворен код е безплатен за инсталиране и използване. В зависимост от софтуера има цена за хостването, защитата, поддръжката и актуализирането му.

Обикновено общностите предоставят безплатни ресурси за потребителите, за да работят ефективно с програмите.

Пазар на AWS представлява една от най-бързите и рентабилни опции за решения за внедряване на инфраструктура за захранване на вашия софтуер. Сървърите могат да бъдат предоставени за по-малко от стотинка на час.

Това означава, че изграждането на облачна инфраструктура върху програми с отворен код обикновено ще ви спести пари в крайна сметка.

2. Имате пълен контрол върху кода с отворен код.

Една от забележителните характеристики на софтуера с отворен код е възможността потребителите да променят кода на инструмента, за да отговаря на техните нужди.

За да извлечете максимума от софтуера с отворен код, вашият екип трябва да има техническото ноу-хау за изграждане и промяна на код.

Можете също да изберете да работите с тези, които могат да персонализират кода за вас.

3. Имате безплатен достъп до специализирани общности, които непрекъснато подобряват своя софтуер с отворен код

Повечето програми с отворен код имат специализирани потребителски общности.

Тези общности подхранват експерти по инструментите, които искат да изградят ресурси за по-добро обучение на нови потребители. В допълнение, ръководени от общността проекти за създаване на нови функции, издаване на актуализации или коригиране на грешки са доста често срещани.

Потребителите на платформа с отворен код могат да се възползват от тези общи проекти, базирани на облак.

4. Имате пълен контрол над вашите ДАННИ с отворен код!

Приложенията с отворен код не са търговска собственост на една страна. Вместо това всеки потребител на програмата я „притежава“.

Като такива, всички данни, които поставяте в тези приложения, са единствено ваша собственост – няма собственик на приложение, който да поеме контрола върху вашите данни.

Връщането на свободата обратно в ръцете на потребителя е един от принципите на програмите с отворен код. Тази свобода се простира до контролиране на собствеността върху данните.

Имате въпроси? Искате ли да научите повече? Изпратете ни съобщение за разговор софтуер с отворен код което може да помогне на вас и вашия бизнес.