По-сигурни ли са услугите на AWS?

По-сигурни ли са услугите на AWS

Наистина ли услугите на AWS са по-сигурни?

Истината е, че всеки път, когато включвате инфраструктура на трети страни във вашите системи за сигурност, вие винаги се излагате на повече рискове.

Всеки път, когато добавяте повече технология към стека си, е важно да вземете предвид стандартите за съответствие и да проверите дали доставчиците, с които работите, отговарят на вашите изисквания.

Ползата от използването AWS е, че имате най-реномираната облачна платформа, която проверява стандартите за сигурност и съответствие за всички софтуер на платформата.

Този процес на проверка е задълбочен, включва множество анализатори по сигурността и включва автоматизирани тестове от страна на AWS.

Когато избирате да отидете с продукт в облака на AWS, вие избирате да работите с доставчици, които са проверени от професионалисти по най-високите стандарти.

Как AWS ви помага да поддържате съответствие?

AWS има вградени над 2,500 контрола за сигурност и използва дозиран подход към инструментите на разположение. Това ви позволява да използвате софтуер за сигурност от световна класа, независимо от размера на вашия бизнес. Възможно е дори да мащабирате използването на вашия софтуер до хиляди места, като използвате тяхната инфраструктура.

Трудно е да се поддържа съответствие, когато не можете да видите какво правят членовете на вашата организация и до какво имат достъп. В рамките на AWS имате среда с пълен контрол върху достъпа на потребителите и имате пълно отчитане на активността на потребителите.

С вградени инструменти и инструменти за сигурност на трети страни, пълен контрол върху достъпа на потребителите и подробно отчитане на активността на потребителите, вие разполагате с всички инструменти и данни, от които се нуждаете, за да поддържате съответствие за вашата организация.

Колко сигурни са данните на вашата компания в облачните услуги на AWS?

AWS Identity and Access Management ви позволява да управлявате достъпа до вашите данни и защитени приложения. AWS също така предоставя услуги за генериране на криптирани ключове, управление на съответствието, управление на контроли за управление и инструменти за одит.

AWS трябва да е напълно съвместим с много от широко използваните стандарти като GDPR, HIPAA, PCI, ISO 27701 и ISO27018. Когато използвате облачни услуги на AWS, вие работите с доставчик, който използва максималното възможно ниво на защита на поверителността на данните.