Как да автоматизирате управлението на корекции в облака

Управление на корекции в облака

Въведение

Тъй като използването на облачна инфраструктура продължава да расте, нараства и необходимостта да се гарантира, че управлението на корекциите е правилно внедрено и управлявано. Пачирането е съществена част от всяка ИТ инфраструктура, тъй като помага за защита на системите от потенциал уязвимости и ги поддържайте актуални с най-новите актуализации за сигурност. Автоматизирането на управлението на корекции в облака може да помогне за опростяване и рационализиране на този важен процес, намалявайки ръчните усилия и освобождавайки ценно време за други задачи.

Предимства на автоматизираното управление на облачни корекции

Автоматизирането на управлението на корекции в облака предоставя редица предимства за организациите, използващи облачни услуги:

 • Спестяване на разходи: Чрез автоматизиране на процесите за управление на корекциите организациите могат да намалят разходите си за труд, свързани с ръчното прилагане на корекции. Това също така прави процеса по-надежден, като гарантира, че кръпките се прилагат своевременно.
 • Повишена ефективност: Автоматизацията може да помогне за намаляване на времето и усилията, свързани със задачите за корекции, като елиминира ръчните процеси и позволява на ИТ персонала да се съсредоточи върху други важни задачи.
 • Подобрена сигурност: Автоматизираното управление на кръпките в облака помага да се гарантира, че системите остават актуални с най-новите актуализации на защитата, което ги прави по-малко уязвими към потенциални заплахи.

Настройване на автоматизация за управление на облачни корекции

Организациите, които искат да внедрят автоматизирано управление на корекции в облак, трябва да следват следните стъпки:

 1. Идентифицирайте вашите изисквания: Преди да започнете да автоматизирате процесите за управление на корекции, първо трябва да идентифицирате вашите специфични изисквания, за да можете да определите кои решения ще отговарят най-добре на нуждите на вашата организация.
 2. Разработване на стратегия за управление на корекции: След като идентифицирате вашите изисквания, следващата стъпка е да разработите стратегия за управление на корекции, която очертава как и кога трябва да се прилагат корекции. Това ще помогне да се гарантира, че всички системи са правилно закърпени навреме.
 3. Изберете инструмент за автоматизация: Има много различни автоматизации за управление на корекции инструментите налични на пазара днес, така че е важно да изберете такъв, който отговаря на нуждите и бюджета на вашата организация. Не забравяйте да разгледате функции като мащабируемост, поддръжка за множество платформи, съвместимост със съществуваща ИТ инфраструктура и лекота на използване, преди да вземете окончателно решение.
 4. Внедрете решението: След като сте избрали инструмент за автоматизация, следващата стъпка е да внедрите решението на вашите системи. Това може да изисква допълнително обучение за ИТ персонала и трябва да се направи в контролирана среда, преди да бъде разпространено в цялата организация.
 5. Наблюдавайте и преглеждайте: Тъй като корекциите се прилагат, важно е да наблюдавате процеса и да преглеждате резултатите, за да сте сигурни, че са правилно приложени и че не са възникнали проблеми в резултат на внедряването им.

Плюсове и минуси на аутсорсинг управлението на корекции

Организациите могат също така да изберат да изнесат управлението на корекциите на доставчик трета страна. Тази опция предоставя няколко предимства, като например спестяване на разходи и достъп до експертни познания, но има и някои недостатъци:

 • Спестяване на разходи: Чрез възлагане на управлението на корекциите на доставчик трета страна, организациите могат да намалят разходите си за труд, свързани с ръчното прилагане на корекции.
 • Достъп до експертни знания: Аутсорсингът за управление на корекции дава на организациите достъп до висококвалифицирани професионалисти, които имат опит в най-новите актуализации на защитата и най-добри практики за управлението им.
 • Загуба на контрол: Аутсорсинг на управлението на корекции означава, че една организация поставя системите си в ръцете на доставчик трета страна и губи контрол върху процеса.
 • Потенциално по-бавни времена за реакция: Възлагането на управление на корекции на външни изпълнители може да означава по-бавни времена за реакция при актуализации на защитата, тъй като доставчикът трета страна може да не е в състояние да достави корекции толкова бързо, колкото вътрешен екип.

Заключение

Автоматизирането на управлението на корекции в облака може да помогне на организациите да спестят време и пари, като същевременно подобряват сигурността, като гарантират, че системите остават актуализирани с най-новите актуализации за сигурност. Като следват тези стъпки, организациите могат успешно да внедрят автоматизирано управление на облачни корекции в своята инфраструктура, което им позволява да се съсредоточат върху други важни задачи, без да се налага да се притесняват от ръчни процеси на корекции.