Как да разберем нивата на сериозност на инцидента в киберсигурността

Нива на сериозност на инцидента

Въведение:

Разбиране на нивата на тежест на инцидента в кибер защита е от съществено значение за организациите, за да управляват ефективно киберриска и да реагират бързо на инциденти, свързани със сигурността. Нивата на сериозност на инцидента осигуряват стандартизиран начин за категоризиране на въздействие на потенциален или действителен пробив в сигурността, което позволява на организациите да приоритизират и разпределят съответно ресурсите. Тази статия ще обхване какви са нивата на сериозност на инцидента, как се определят и защо е важно организациите да ги разберат.

 

Какви са нивата на сериозност на инцидента?

Нивата на сериозност на инцидента се използват за класифициране на въздействието на инцидент, вариращи от ниско (най-малко тежко) до критично (най-тежко). Организациите обикновено използват три или четири различни категории: висока, средна, ниска и понякога критична. Всяка категория помага да се определят коригиращите стъпки, които трябва да бъдат предприети, ресурсите за разпределяне и времевата рамка, необходима преди инцидентът да се счита за разрешен.

 

Как се определят нивата на сериозност на инцидента?

Организациите определят нивата на сериозност на инцидента чрез оценка на набор от критерии като потенциално въздействие върху бизнес операциите, поверителността/целостта/наличността на активи или данни; брой засегнати потребители/системи; продължителност на експозиция; правни последици; и т.н. Всеки критерий е свързан с конкретен резултат, който след това се събира, за да се получи общ резултат за инцидента. Въз основа на този резултат организациите решават какво ниво на сериозност да му присвоят.

 

Защо нивата на сериозност на инцидента са важни?

Нивата на сериозност на инцидента предоставят на организациите стандартизиран начин за класифициране на въздействието на инцидент със сигурността, което им позволява да приоритизират реакцията и да предприемат подходящи действия. Те също така помагат на организациите да разпределят ефективно ресурсите, като първо се фокусират върху инцидентите с най-висок приоритет. Освен това те осигуряват основа за оценка на времето за реакция при инциденти и разработване на процеси, за да се гарантира, че на всички инциденти се реагира своевременно.

 

Заключение:

Разбирането на нивата на сериозност на инцидента е важна част от ефективното управление на киберриска. Тя позволява на организациите да приоритизират своите дейности по сигурността, да разпределят ресурсите по-ефективно и да реагират бързо на потенциални или действителни пробиви в сигурността. Чрез използване на нива на сериозност на инцидента организациите могат да подобрят цялостната си позиция на сигурност и да намалят рисковете, свързани със загуба или кражба на данни.

 

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx Въведение Независимо от размера на бизнеса, сигурността е необходимост, която не подлежи на обсъждане и трябва да бъде достъпна на всички фронтове. Преди

Прочети повече »