Gophish документация

Влизане

Конфигурация за регистриране

По подразбиране регистрационните файлове се изпращат до stderr файловия манипулатор в терминала.

Ако искате да изпратите регистрационни файлове във файл, моля, прочетете инструкциите по-долу.

Изпращане на регистрационни файлове във файл

Във файла config.json можете да промените секцията за регистриране, за да включите всяко име на файл, което изберете за регистриране:

 

„регистриране“: {

„име на файл“: „gophish.log“

}

Регистриране във външни източници

Когато конфигурирате Gophish да изпраща регистрационни файлове към файл, можете също да изпращате регистрационни файлове към друг външен източник, като например SIEM.

Готови ли сте за глупости?

Gophish документация

навигация

Overview

Конфигурация за регистриране

По подразбиране регистрационните файлове се изпращат до stderr файловия манипулатор в терминала.

Ако искате да изпратите регистрационни файлове във файл, моля, прочетете инструкциите по-долу.

Изпращане на регистрационни файлове във файл

Във файла config.json можете да промените секцията за регистриране, за да включите всяко име на файл, което изберете за регистриране:

 

„регистриране“: {

„име на файл“: „gophish.log“

}

Регистриране във външни източници

Когато конфигурирате Gophish да изпраща регистрационни файлове към файл, можете също да изпращате регистрационни файлове към друг външен източник, като например SIEM.

Готови ли сте за глупости?

Gophish документация

навигация

Влизане

Конфигурация за регистриране

По подразбиране регистрационните файлове се изпращат до stderr файловия манипулатор в терминала.

Ако искате да изпратите регистрационни файлове във файл, моля, прочетете инструкциите по-долу.

Изпращане на регистрационни файлове във файл

Във файла config.json можете да промените секцията за регистриране, за да включите всяко име на файл, което изберете за регистриране:

 

„регистриране“: {

„име на файл“: „gophish.log“

}

Регистриране във външни източници

Когато конфигурирате Gophish да изпраща регистрационни файлове към файл, можете също да изпращате регистрационни файлове към друг външен източник, като например SIEM.

Готови ли сте за глупости?