Как вашите служители ще знаят
практики за сигурност за вашата компания?

Как се изгражда култура на сигурност?

Когато се опитвате да изградите култура във вашата компания, първата стъпка е поставяне на всички на една страница.

Политиките за сигурност са една от първите стъпки при разработването на позицията на вашата компания общи рискове в информационните технологии.

Прочитането и приемането на политиките за сигурност на вашата компания е едно от първите неща, които новоназначеният трябва да направи. 

Покривате ли основите?

Чудя се дали липсваш фундаментални политики за сигурност?

Можете да направите бърза проверка от питайки колеги за позицията на вашата компания на някоя от политиките по-долу.

Търся малко помощ в сглобяването им?

Изберете правилата, които искате за обсъждане по-долу и ние ще се свържем с вас с информация относно правилата, за които се нуждаете от помощ при създаването им!