SOC срещу SIEM

SOC срещу SIEM

Въведение

Когато става въпрос за кибер защита, термините SOC (Център за операции по сигурността) и SIEM (Сигурност Информация и управление на събития) често се използват взаимозаменяемо. Въпреки че тези технологии имат някои прилики, има и ключови разлики, които ги отличават. В тази статия разглеждаме и двете решения и предлагаме анализ на техните силни и слаби страни, така че да можете да вземете информирано решение кое от тях е подходящо за нуждите на сигурността на вашата организация.

 

Какво е SOC?

В основата си основната цел на SOC е да позволи на организациите да откриват заплахи за сигурността в реално време. Това става чрез непрекъснат мониторинг на ИТ системите и мрежите за потенциални заплахи или подозрителна дейност. Целта тук е да се действа бързо, ако бъде открито нещо опасно, преди да бъдат нанесени щети. За да направи това, SOC обикновено ще използва няколко различни инструментите, като система за откриване на проникване (IDS), софтуер за сигурност на крайни точки, инструменти за анализ на мрежов трафик и решения за управление на регистрационни файлове.

 

Какво е SIEM?

SIEM е по-всеобхватно решение от SOC, тъй като съчетава както управлението на събитията, така и информацията за сигурността в една платформа. Той събира данни от множество източници в рамките на ИТ инфраструктурата на организацията и позволява по-бързо разследване на потенциални заплахи или подозрителна дейност. Той също така предоставя сигнали в реално време за всички идентифицирани рискове или проблеми, така че екипът да може да реагира бързо и да смекчи евентуални щети.

 

SOC срещу SIEM

Когато избирате между тези две опции за нуждите на сигурността на вашата организация, важно е да вземете предвид силните и слабите страни на всяка от тях. SOC е добър избор, ако търсите лесно за внедряване и рентабилно решение, което не изисква големи промени в съществуващата ви ИТ инфраструктура. Въпреки това, неговите ограничени възможности за събиране на данни могат да затруднят идентифицирането на по-напреднали или сложни заплахи. От друга страна, SIEM осигурява по-голяма видимост на състоянието на сигурността на вашата организация, като събира данни от множество източници и предлага предупреждения в реално време за потенциални рискове. Въпреки това, внедряването и управлението на SIEM платформа може да бъде по-скъпо от SOC и да изисква повече ресурси за поддръжка.

В крайна сметка изборът между SOC срещу SIEM се свежда до разбиране на специфичните нужди на вашия бизнес и претегляне на съответните им силни и слаби страни. Ако търсите бързо внедряване на ниска цена, тогава SOC може да бъде правилният избор. Въпреки това, ако се нуждаете от по-голяма видимост в състоянието на сигурността на вашата организация и сте готови да инвестирате повече ресурси в внедряването и управлението, тогава SIEM може да бъде по-добрият вариант.

 

Заключение

Без значение кое решение изберете, важно е да запомните, че и двете могат да ви помогнат да осигурите необходимата представа за потенциални заплахи или подозрителна дейност. Най-добрият подход е да намерите такъв, който отговаря на вашите бизнес нужди, като същевременно осигурява ефективна защита срещу кибератаки. Като проучите всяко от тези решения и вземете предвид техните силни и слаби страни, можете да гарантирате, че ще вземете информирано решение за това кое е подходящо за нуждите на вашата организация за сигурност.

 

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx Въведение Независимо от размера на бизнеса, сигурността е необходимост, която не подлежи на обсъждане и трябва да бъде достъпна на всички фронтове. Преди

Прочети повече »