Киберсигурност за MSP

среща на екип

Въведение: Киберсигурност за MSP Тази статия е написана въз основа на дискусия за това какви ресурси и начини MSP могат да помогнат за защитата на своите клиенти. Текстът е преписан от интервю между Джон Шед и Дейвид Макхейл от HailBytes. Какви са някои от начините, по които MSP могат да защитят своите клиенти от заплахи за киберсигурността? MSP […]