Intel Techniques Tools: основният OSINT набор от инструменти за събиране на информация

Intel Techniques Tools: Основният OSINT набор от инструменти за събиране на информация​ Въведение В днешната дигитална ера събирането на информация е жизненоважна част от всяка разследваща работа и общността на OSINT (Разузнаване с отворен код) се разраства бързо. Изобилието от онлайн ресурси улеснява събирането на информация, но понякога може да бъде предизвикателство да се намери […]