Колко важен е контролът на версиите през 2023 г.?

Системите за контрол на версиите (VCS) като git и GitHub са абсолютно необходими за разработването на софтуер. Това е така, защото те позволяват на екипите да си сътрудничат по проекти, да регистрират промените, направени в кодовата база, и да следят напредъка във времето. Използвайки git и други VCS, разработчиците могат да се уверят, че кодът им е актуален с най-новите […]