Плюсовете и минусите на управлението на повикване

Въведение

Управлението на повикване е практиката да се определят лица или екипи, отговорни за реагиране и разрешаване на проблеми, които възникват извън редовното работно време. Управлението на повикване може да бъде ефективен начин за организациите да гарантират, че са в състояние да адресират проблемите своевременно и да минимизират въздействие върху бизнес операциите. Има обаче и няколко потенциални недостатъци на управлението на повикване, които организациите трябва да имат предвид.

Професионалисти

  1. Повишена наличност: Като имат отделни лица или екипи на повикване, организациите могат да гарантират, че винаги има някой на разположение, който да адресира проблеми, които възникват извън редовното работно време. Това може да бъде особено важно за критични системи или услуги, които трябва да работят през цялото време.
  2. По-бързи времена за реакция: Дежурните лица или екипи обикновено са в състояние да реагират по-бързо на проблеми, отколкото ако трябваше да чакат до следващия работен ден. Това може да помогне за минимизиране на въздействието от инцидент и да намали риска от допълнителни щети.
  3. Подобрена удовлетвореност на клиентите: Като са в състояние да адресират проблемите бързо, организациите могат да подобрят удовлетвореността на клиентите и да намалят риска от отрицателни въздействия върху бизнес операциите. Това може да бъде особено важно за фирми, които разчитат на удовлетвореността на клиентите за своя успех.


Против

  1. Намален баланс между професионалния и личния живот: Дежурството може да бъде разрушително за личния живот на индивида и да повлияе на баланса между професионалния и личния живот. Това може да доведе до прегаряне и намалена производителност с течение на времето.
  2. Повишен стрес: Дежурството може да бъде стресиращо, тъй като хората може да почувстват натиск да реагират бързо на възникнали проблеми. Това може да доведе до повишени нива на стрес и безпокойство, което може да има отрицателно въздействие върху здравето и благосъстоянието на индивида.
  3. Допълнителни разходи: Управлението на повикване също може да бъде по-скъпо за организациите, тъй като може да се наложи да плащат допълнителна компенсация на лица или екипи за това, че са на повикване. Това може да бъде значително бреме за организации, които работят с ограничен бюджет.

Като цяло плюсовете и минусите на управлението на повикване ще зависят от специфичните нужди и обстоятелства на дадена организация. Чрез внимателно разглеждане на потенциалните въздействия върху отделните лица и организацията като цяло, организациите могат да определят дали управлението на повикване е подходящ вариант за техните нужди.

Заключение

Управлението на повикване е често срещана практика в много индустрии и може да бъде ефективен начин за организациите да гарантират, че са в състояние да адресират проблемите своевременно и да минимизират въздействието върху бизнес операциите. Въпреки това е важно организациите внимателно да обмислят потенциалните недостатъци на управлението на повикване, включително намален баланс между работа и личен живот, повишен стрес и допълнителни разходи. Като предприемат стъпки за минимизиране на отрицателните въздействия върху служителите и внимателно претеглят плюсовете и минусите, организациите могат да определят дали управлението на повикване е правилният подход за техните нужди.

Разположете Hailbytes IP PBX с FreePBX на Ubuntu 20.04 на AWS

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx Въведение Независимо от размера на бизнеса, сигурността е необходимост, която не подлежи на обсъждане и трябва да бъде достъпна на всички фронтове. Преди

Прочети повече »