Топ 5 клопки при мигриране към облака

Клопки при мигриране към облака

Въведение

Облакът предлага набор от предимства, от подобрена мащабируемост до по-ниски разходи и по-ефективно управление на данни. Но не винаги е плавен преходът, когато преместите вашите системи и данни в облака; има потенциални капани, които трябва да се избягват. Тук ще обсъдим петте най-често срещани грешки, които хората правят при мигриране към облака, за да сте сигурни, че вашият бизнес ще направи успешен преход.

1. Неоценяване на всички потенциални разходи:

Много фирми приемат, че ще спестят пари с облачна миграция, тъй като вече не трябва да поддържат локален хардуер или софтуер – но това не е непременно вярно. Облачните доставчици често таксуват повече за функции като съхранение и честотна лента, докато общата цена на миграцията също може да бъде висока. Важно е да оцените всички потенциални разходи, преди да извършите прехода.

2. Неотчитане на рисковете за сигурността:

Защитата на данните в облака е приоритет за всеки бизнес. Но много компании подценяват нуждата от сигурност или просто изобщо не я вземат предвид, когато мигрират своите системи към облака. От съществено значение е внимателно да прегледате предложенията за сигурност на вашия доставчик и да се уверите, че разполагате с подходящи контроли за достъп, преди да мигрирате към облака.

3. Неразбиране на изискванията за поверителност на данните:

В зависимост от това къде се намират данните и кой има достъп до тях, може да има определени законови задължения, свързани със съхранението информация в облака. Неразбирането на тези изисквания може да доведе до сериозни проблеми със съответствието, така че е важно да сте сигурни, че разбирате всички приложими разпоредби и закони за поверителност на данните, преди да мигрирате данните си в облака.

4. Не избирате правилния доставчик на облачни услуги:

Има много различни доставчици, предлагащи различни нива на обслужване и ценови структури – така че да не ги проучите задълбочено може да бъде скъпа грешка. Важно е да изберете доставчик, който отговаря на вашите специфични нужди, предлага добра поддръжка на клиенти и има солидна репутация по отношение на сигурност и надеждност.

5. Без тестване преди внедряване:

Миграцията не винаги протича по план; промените по време на процеса могат да причинят неочаквани проблеми при внедряване на производствени системи. За да избегнете това, важно е да тествате старателно новата система, преди да я пуснете. Това ще гарантира, че всички проблеми се улавят рано и могат да бъдат коригирани бързо, като се избягва всякакъв ненужен престой.

Заключение

Мигрирането към облака предлага широк набор от предимства за бизнеса, но може да доведе и до определени рискове и предизвикателства, ако не се извърши правилно. Като следвате тези съвети, можете да се уверите, че вашата миграция е успешна и да избегнете потенциални капани по пътя. Късмет!

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx Въведение Независимо от размера на бизнеса, сигурността е необходимост, която не подлежи на обсъждане и трябва да бъде достъпна на всички фронтове. Преди

Прочети повече »