Топ 7 съвета за реагиране при инциденти

Топ 4 API за разузнаване на уебсайтове

Въведение

Реакцията при инцидент е процес на идентифициране, реагиране и управление на последствията от a кибер защита инцидент. Ето топ 7 съвета за ефективна реакция при инциденти:

 

Създайте ясен план за реакция при инцидент:

Наличието на ясен и добре документиран план за реакция при инцидент може да помогне да се гарантира, че са предприети всички необходими стъпки за ефективна реакция при инцидент.

Идентифицирайте ключовите заинтересовани страни:

Важно е да се идентифицират ключовите заинтересовани страни, които ще участват в процеса на реагиране при инциденти, и да се гарантира, че те са наясно със своите роли и отговорности.

 

Системи и мрежи за наблюдение:

Редовното наблюдение на системи и мрежи за необичайна дейност може да помогне за своевременното идентифициране на инциденти.

 

Съберете и документирайте доказателства:

Събирането и документирането на доказателства, свързани с инцидента, може да помогне на организациите да разберат обхвата и въздействие на инцидента и подпомагане на анализа след инцидента.

 

Комуникирайте редовно със заинтересованите страни:

Редовната комуникация с ключови заинтересовани страни може да помогне на всички да бъдат информирани за текущата ситуация и всички действия, предприети за справяне с инцидента.

 

Следвайте установените политики и процедури:

Следването на установени политики и процедури може да помогне да се гарантира, че инцидентът е управляван правилно и че са предприети всички необходими стъпки за ограничаване и премахване на заплахата.

 

Извършете задълбочен преглед след инцидента:

Провеждането на задълбочен преглед след инцидента може да помогне на организациите да идентифицират всички научени уроци и да направят необходимите промени в своя план за реакция при инцидент. Това може да включва извършване на анализ на първопричината, актуализиране на политики и процедури и предоставяне на допълнително обучение на персонала.

 

Заключение

Ефективната реакция при инцидент е от решаващо значение за управлението на последиците от инцидент, свързан с киберсигурността. Чрез установяване на ясен план за реакция при инциденти, идентифициране на ключови заинтересовани страни, системи и мрежи за наблюдение, събиране и документиране на доказателства, редовна комуникация със заинтересованите страни, следване на установени политики и процедури и извършване на задълбочен преглед след инциденти, организациите могат ефективно да реагират и управляват инциденти .

 

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx

Бюджетиране на операциите по сигурността: CapEx срещу OpEx Въведение Независимо от размера на бизнеса, сигурността е необходимост, която не подлежи на обсъждане и трябва да бъде достъпна на всички фронтове. Преди

Прочети повече »