Gophish документация

Управление на потребителите

В Gophish има 2 различни потребителски роли.

Администраторите имат административна роля на системно ниво с пълни разрешения за управление на инсталацията на Gophish.

На потребителите е разрешено да правят всичко, освен да управляват инсталация, потребители, уеб кукички и т.н.

За да добавите потребители като администратор, отидете на страницата „Управление на потребители“.

Управление на потребители на Gophish

Регистрирайте нов потребител

Регистрирайте нов потребител, като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“. 

След като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“, ще се появи този диалогов прозорец:

Нов потребител на Gophish

Във формуляра задайте потребителско име, парола, потребителска роля и дали трябва да нулират паролата си, когато влизат за първи път.

Изтриване на потребител

Изтрийте потребител, като изберете червената икона на кошчето до потребителското име в потребителския списък.

Трябва да има поне един административен потребител или в противен случай Gophish ще върне грешка.

Представяне на потребител

Ако трябва да отстраните проблеми с потребител, Gophish ви позволява да въведете други потребителски акаунти като администратор.

За да се представите за потребител, щракнете върху жълтия бутон до потребителското име в потребителския списък и автоматично ще влезете като този потребител в нова сесия.

Когато се върнете в административния раздел, ще можете да излезете от този потребителски профил и да влезете отново като администратор.

Готови ли сте за глупости?

Gophish документация

навигация

Управление на потребителите

В Gophish има 2 различни потребителски роли.

Администраторите имат административна роля на системно ниво с пълни разрешения за управление на инсталацията на Gophish.

На потребителите е разрешено да правят всичко, освен да управляват инсталация, потребители, уеб кукички и т.н.

За да добавите потребители като администратор, отидете на страницата „Управление на потребители“.

Управление на потребители на Gophish

Регистрирайте нов потребител

Регистрирайте нов потребител, като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“. 

След като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“, ще се появи този диалогов прозорец:

Нов потребител на Gophish

Във формуляра задайте потребителско име, парола, потребителска роля и дали трябва да нулират паролата си, когато влизат за първи път.

Изтриване на потребител

Изтрийте потребител, като изберете червената икона на кошчето до потребителското име в потребителския списък.

Трябва да има поне един административен потребител или в противен случай Gophish ще върне грешка.

 

Имитиране на потребител

Ако трябва да отстраните проблеми с потребител, Gophish ви позволява да въведете други потребителски акаунти като администратор.

За да се представите за потребител, щракнете върху жълтия бутон до потребителското име в потребителския списък и автоматично ще влезете като този потребител в нова сесия.

Когато се върнете в административния раздел, ще можете да излезете от този потребителски профил и да влезете отново като администратор.

Готови ли сте за глупости?

Gophish документация

навигация

Управление на потребителите

В Gophish има 2 различни потребителски роли.

Администраторите имат административна роля на системно ниво с пълни разрешения за управление на инсталацията на Gophish.

На потребителите е разрешено да правят всичко, освен да управляват инсталация, потребители, уеб кукички и т.н.

За да добавите потребители като администратор, отидете на страницата „Управление на потребители“.

Управление на потребители на Gophish

Регистрирайте нов потребител

Регистрирайте нов потребител, като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“. 

След като щракнете върху бутона „+ Нов потребител“, ще се появи този диалогов прозорец:

Нов потребител на Gophish

Във формуляра задайте потребителско име, парола, потребителска роля и дали трябва да нулират паролата си, когато влизат за първи път.

Изтриване на потребител

Изтрийте потребител, като изберете червената икона на кошчето до потребителското име в потребителския списък.

Трябва да има поне един административен потребител или в противен случай Gophish ще върне грешка.

Представете се за потребител

Ако трябва да отстраните проблеми с потребител, Gophish ви позволява да въведете други потребителски акаунти като администратор.

За да се представите за потребител, щракнете върху жълтия бутон до потребителското име в потребителския списък и автоматично ще влезете като този потребител в нова сесия.

Когато се върнете в административния раздел, ще можете да излезете от този потребителски профил и да влезете отново като администратор.

Готови ли сте за глупости?