Какво представлява принципът на най-малките привилегии (POLP)?

Принципът на най-малко привилегии, известен също като POLP, е принцип на сигурност, който диктува, че потребителите на системата трябва да получат най-малкото количество привилегии, необходими за изпълнение на техните задачи. Това помага да се гарантира, че потребителите нямат достъп или да променят данни, до които не трябва да имат достъп.

В тази публикация в блога ще обсъдим какво представлява принципът на най-малките привилегии и как можете да го приложите във вашия бизнес. 

5 ползи от използването на принципа на най-малката привилегия; предотвратява разпространението на зловреден софтуер; намалява шансовете за кибератака; подобрява производителността на потребителите; помага да се демонстрира съответствие; помага при класификацията на данните

Принципът на най-малките привилегии (POLP) е насока за сигурност, която изисква потребителите да получават само минималното ниво на достъп, необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

Защо организациите използват принципа на най-малките привилегии?

Целта на POLP е да намали потенциалните щети от грешки и злонамерена дейност чрез ограничаване на привилегиите на потребителите.

Прилагането на принципа на най-малко привилегии може да бъде трудно, тъй като изисква внимателно обмисляне на това от какво се нуждае всеки потребител, за да може да върши работата си и нищо повече.

Има два основни вида привилегии, които трябва да се имат предвид при прилагането на принципа на най-малката привилегия:

– Системни привилегии: Това са привилегии, които позволяват на потребителите да извършват действия в системата, като достъп до файлове или инсталиране софтуер.

– Привилегии за данни: Това са привилегии, които позволяват на потребителите да имат достъп и да променят данни, като четене, писане или изтриване на файлове.

Системните привилегии обикновено са по-ограничени от привилегиите за данни, тъй като могат да се използват за извършване на действия, които потенциално биха могли да навредят на системата. Например, потребител с достъп за четене на файл не може да го изтрие, но потребител с достъп за запис може. Привилегиите за данни също трябва да бъдат внимателно обмислени, тъй като предоставянето на твърде много достъп на потребителите може да доведе до загуба или повреда на данни.

Когато прилагате принципа на най-малките привилегии, е важно да постигнете баланс между сигурност и използваемост. Ако привилегиите са твърде ограничителни, потребителите няма да могат да вършат работата си ефективно. От друга страна, ако привилегиите са твърде слаби, съществува по-голям риск от пробиви в сигурността. Намирането на правилния баланс може да бъде трудно, но е от съществено значение за поддържането на сигурна система.

Принципът на най-малките привилегии е важна насока за сигурност, която трябва да се има предвид при проектирането на всяка система. Като обмислите внимателно какво трябва да може да прави всеки потребител, можете да помогнете за намаляване на риска от загуба на данни или повреда от злонамерена дейност.