5 ползи от мониторинга на SOC

Мониторинг на SOC

Въведение

Мониторингът на SOC е основна мярка за сигурност за вашата ИТ инфраструктура. Той следи и открива всяка подозирана злонамерена дейност и помага за защита срещу потенциални заплахи. Като разполагат със система за мониторинг на SOC, организациите могат да спестят много пари, като предотвратят скъпи пробиви на данни или други инциденти със сигурността. Ето пет основни предимства от използването на SOC мониторинг:

 

1. Повишена сигурност:

Мониторингът на SOC помага на организациите да идентифицират и смекчат своевременно потенциалните заплахи за сигурността, което им позволява да бъдат една крачка пред нападателите. Чрез използване на най-новите технологии и инструментите, екипите на SOC могат да открият подозрителна дейност, която иначе би останала незабелязана, което дава предимство на организациите, когато става въпрос за защита на техните активи и данни.

 

2. Съответствие:

С нарастващите регулации като GDPR и HIPAA организациите трябва да гарантират, че спазват всички приложими изисквания. Мониторингът на SOC осигурява необходимата видимост на случващото се в инфраструктурата на организацията, като гарантира, че всички системи са конфигурирани правилно и работят правилно по всяко време.

 

3. Подобрени процедури за разследване:

Когато възникне инцидент, екипите на SOC могат бързо да установят основната причина и да предприемат необходимите стъпки за смекчаване на щетите. Това позволява на организациите да реагират бързо, намалявайки времето, необходимо за разследване и отстраняване на потенциални проблеми.

 

4. Намален риск:

Мониторингът на SOC помага на организациите да идентифицират уязвимости в техните системи, преди нападателите да могат да ги експлоатират. Чрез оценка на системните регистрационни файлове и други точки от данни SOC екипите могат да открият всяка подозрителна дейност, която може да представлява заплаха за сигурността на организацията.

 

5. Подобрена ефективност:

Мониторингът на SOC позволява на екипите да автоматизират определени процеси, което спестява време и ресурси както за персонала по сигурността, така и за ИТ персонала. Автоматизацията също така намалява ръчния труд, освобождавайки време за по-сложни задачи като разработване на по-добри стратегии за смекчаване на заплахи или провеждане на изследвания на нововъзникващи технологии.

 

Заключение

Като цяло мониторингът на SOC може да помогне на организациите да подобрят своята позиция на сигурност, да намалят рисковете и да увеличат спазването на приложимите разпоредби. С подходящите инструменти и технологии организациите могат да бъдат по-добре подготвени да се справят с всички потенциални заплахи, които могат да възникнат.