Бързо ръководство за наблюдение на облачни приложения

Облачно наблюдение на приложения

Въведение

Мониторингът на облачни приложения е ключов компонент на всяка облачна инфраструктура. Позволява ви да получите видимост за производителността и наличността на вашите приложения, да идентифицирате потенциални проблеми, преди да се превърнат в проблеми, и да оптимизирате потребителското изживяване. Това ръководство ще предостави общ преглед на това какво представлява мониторингът на облачните приложения, неговите предимства и най-добри практики за започване.

Какво е облачно наблюдение на приложения?

Мониторингът на облачните приложения е процес на събиране на данни за приложения, работещи в облака, и анализирането им за производителност, показатели за използване, заплахи за сигурността и други фактори. След това събраните данни могат да се използват за оптимизиране на ефективността на приложението, бързо откриване на проблеми и предприемане на коригиращи действия, ако е необходимо.

Предимства на облачното наблюдение на приложения

Основното предимство от използването на мониторинг на облачни приложения е, че предоставя цялостен поглед върху вашите облачни приложения, като ви дава по-добра представа за това как се представят и къде има потенциални проблеми. Това може да помогне за намаляване на времето, изразходвано за отстраняване на неизправности, и да осигури по-бързо разрешаване на всички възникнали проблеми. Освен това може да помогне за откриване на заплахи за сигурността, преди да се превърнат в основен проблем, което води до по-малко пробиви на данни и други скъпи бедствия.

Най-добри практики за наблюдение на облачни приложения

1. Използвайте автоматизирани инструменти:

Автоматизирана инструментите като например решения за управление на производителността на приложенията (APM), могат да автоматизират процеса на събиране на данни за вашите приложения и да ви предупреждават, когато определени прагове са преминати. APM също предоставят контекстуални информация какво може да причинява проблем, за да можете бързо да предприемете коригиращи действия.

2. Наблюдавайте здравето на приложението:

Наблюдението на изправността на вашите приложения е от решаващо значение, за да се гарантира, че те функционират правилно и осигуряват добро потребителско изживяване. Проверете за бавни отговори, грешки или друго необичайно поведение, което може да показва проблем с приложението или неговата среда.

3. Анализирайте статистиката за употреба:

Събирането и анализирането на данни за употребата може да ви помогне да определите дали вашите приложения се използват по предназначение и да идентифицирате области, в които може да има място за подобрение. Данните за използването включват показвания на страници, уникални посетители, време, прекарано на всяка страница и т.н.

4. Идентифицирайте заплахите за сигурността:

Нападателите често се насочват към облачни приложения поради техния високопрофилен характер и липсата на подходящи мерки за сигурност. Мониторингът на облачните приложения може да помогне за откриване на потенциална злонамерена дейност и да ви даде информацията, необходима за предприемане на коригиращи действия.

Заключение

Мониторингът на приложенията в облака е критичен компонент на всяка базирана на облаци инфраструктура, която ви позволява да получите видимост за производителността и наличността на вашите приложения, да идентифицирате потенциални проблеми, преди да се превърнат в проблеми, и да оптимизирате изживяването на потребителите. Като следвате най-добрите практики, посочени по-горе, можете да гарантирате, че вашите приложения работят гладко и сигурно в облака.