CIS Hardening в облака: Какво трябва да знаете

CIS втвърдяване в облака

Въведение

Облачните изчисления предоставят на организациите възможността да подобрят мащабируемостта, рентабилността и надеждността. Но също така въвежда рискове за сигурността които трябва да бъдат разгледани. Един от начините да помогнете за смекчаване на тези рискове е като следвате установените най-добри практики описани в сравнителните показатели за втвърдяване на Центъра за интернет сигурност (CIS). В тази статия обсъждаме какво е CIS втвърдяването, защо е важно и как да го внедрим в облака.

 

Какво е CIS втвърдяване?

CIS hardening е процесът на установяване на ИТ инфраструктурата на организацията в съответствие с предварително определен набор от стандарти за сигурност и най-добри практики. Тези стандарти са изложени от Центъра за интернет сигурност (CIS), който е създал над 20 бенчмарка, които покриват различни операционна система, приложения и устройства. Сравнителните показатели се актуализират редовно, за да се гарантира, че са в съответствие с най-добрите практики за ИТ сигурност.

 

Защо CIS втвърдяването е важно?

CIS укрепването помага на организациите да защитят своята облачна инфраструктура от потенциални кибер заплахи. Тъй като облакът е споделен ресурс, важно е да има предпазни мерки, които помагат за минимизиране на риска от неоторизиран достъп или пробиви на данни. Укрепването на CIS може също така да помогне за намаляване на рисковете за съответствие, като гарантира, че са предприети всички необходими стъпки за защита на чувствителните данни на организацията и спазване на приложимите закони и разпоредби.

 

Как да разположим CIS Hardening в облака

Внедряването на CIS бенчмаркове в облака включва установяване на базови конфигурации за всеки ресурс, базиран на облак. Това включва настройка на защитни стени, създаване на роли и разрешения, конфигуриране на мерки за контрол на достъпа, прилагане на корекции за сигурност и актуализации и прилагане на други функции за сигурност, ако е необходимо.

Организациите трябва също така да извършват периодични прегледи на своите базирани в облак ресурси, за да гарантират, че остават в съответствие с установените най-добри практики. Освен това те трябва да установят процеси за своевременно идентифициране и реагиране на потенциални заплахи за сигурността.

В обобщение, укрепването на CIS е важна част от поддържането на сигурна облачна инфраструктура. Като следват най-добрите практики, описани в CIS бенчмарковете, организациите могат да помогнат да се защитят от потенциални кибер заплахи и да намалят рисковете за съответствие. Организациите трябва да предприемат стъпки за внедряване на тези стандарти в облака и да ги наблюдават постоянно, за да гарантират, че техните системи остават защитени.

Чрез внедряване на защита на CIS в облака, организациите могат да гарантират, че тяхната инфраструктура е настроена и поддържана сигурно – помагайки за защита на техните чувствителни данни от неоторизиран достъп и кибер заплахи. Това може да им помогне да поддържат съответствие с приложимите закони и разпоредби, както и да намалят риска от скъпи пробиви в сигурността.

В крайна сметка, следването на установените най-добри практики, описани в сравнителните показатели за втвърдяване на Центъра за интернет сигурност (CIS), е от съществено значение за поддържането на сигурна среда, базирана на облак. Като предприемат стъпки за внедряване на тези стандарти, организациите могат по-добре да се защитят от потенциални кибер заплахи и да спазват съответните закони и разпоредби. Отделянето на време, за да разберете какво представлява защитата на CIS и как може да се внедри в облака, ще помогне много на организациите да поддържат сигурна среда.

 

AWS Networking: VPC конфигурация за достъпност на публичен екземпляр

AWS Networking: VPC конфигурация за достъпност на публичен екземпляр 

AWS Networking: VPC конфигурация за достъпност на публични екземпляри Въведение Тъй като фирмите преместват повече от своите операции в облака, като имат дълбоко разбиране на Amazon

Прочети повече »
Топ 3 фишинг инструменти за етично хакерство

Топ 3 фишинг инструменти за етично хакерство

Топ 3 фишинг инструмента за етично хакерство Въведение Докато фишинг атаките могат да се използват от злонамерени участници за кражба на лични данни или разпространение на зловреден софтуер, етични

Прочети повече »