Как да увеличите максимално печалбата като MSSP през 2023 г

Увеличете печалбата като MSSP

Въведение

Като доставчик на управлявани услуги за сигурност (MSSP) през 2023 г. е вероятно да се изправите пред нови предизвикателства, когато става въпрос за поддържане на ефективна и рентабилна позиция на сигурност. Пейзажът на киберзаплахите непрекъснато се развива и необходимостта от стабилни мерки за сигурност е по-неотложна от всякога. За да увеличат максимално печалбите, като същевременно предоставят надеждни и сигурни услуги на клиентите, MSSP трябва да вземат предвид следните стратегии:

1. Използвайте автоматизацията и машинното обучение

Използването на автоматизация инструментите може да помогне на MSSP да спестят време и пари чрез рационализиране на светски процеси като управление на корекции или агрегиране на журнали. Освен това алгоритмите за машинно обучение могат да откриват аномалии по-бързо и по-точно от човешките анализатори. Това позволява на MSSP да реагират бързо на заплахи и да минимизират времето и ресурсите, посветени на ръчни усилия за сигурност.

2. Внедряване на многопластови решения за сигурност

MSSP трябва да обмислят внедряването на многопластова платформа за сигурност, която включва защитни стени, системи за откриване/предотвратяване на проникване, решения против злонамерен софтуер, решения за възстановяване след бедствие и други. Този тип настройка ще гарантира, че всички клиентски мрежи са адекватно защитени от заплахи от вътрешни и външни източници. Освен това MSSP могат също да предложат на клиентите допълнителни услуги като управлявана DDoS защита или проактивно търсене на заплахи за допълнително спокойствие.

3. Използвайте облачни услуги

Използването на облачни услуги става все по-популярно сред MSSP, тъй като им предоставя набор от предимства, включително мащабируемост, спестяване на разходи и гъвкавост. Облачните услуги позволяват на MSSP да предлагат на клиентите набор от решения за различни бизнес нужди, като съхранение на данни, анализи и хостинг на приложения. Освен това облачните услуги също могат да помогнат за намаляване на времето, необходимо за внедряване на нови решения за сигурност или подобряване на съществуващите.

4. Възползвайте се от ISV партньори

Чрез установяване на партньорства с ISV, MSSP имат достъп до различни продукти и услуги за сигурност, както и поддръжка от доставчици. Това позволява на MSSP да предоставят на клиентите най-новите технологии и решения на конкурентни цени, като по този начин подобряват собствените си маржове. Освен това партньорствата с ISV позволяват и по-тясно сътрудничество между двете страни, което може да доведе до съвместно разработване на продукти или маркетингови кампании.

Заключение

Като MSSP през 2023 г. има редица стратегии, които можете да използвате, за да увеличите максимално печалбите, като същевременно предоставяте надеждни и сигурни услуги на клиентите си. Чрез използване на алгоритми за автоматизация и машинно обучение, прилагане на многопластови решения за сигурност и възползване от облачните услуги, можете да гарантирате, че мрежите на вашите клиенти са адекватно защитени срещу кибер заплахи. В допълнение към това, тези стратегии също ви помагат да спестите време и пари, което е от съществено значение за всеки бизнес, който иска да расте и да успее. Накратко, като следвате съветите, описани в тази статия, можете да оптимизирате печалбите си като MSSP през 2023 г. и след това.