Ръководство за сигурност на API през 2023 г

Ръководство за сигурност на API

Ръководство за сигурност на API през 2023 г. Въведение API са от съществено значение за увеличаване на иновациите в нашата цифрова икономика. Garner, Inc прогнозира, че до 2020 г. повече от 25 милиарда неща ще се свържат с интернет. Това представлява възможност за допълнителни приходи над 300 милиарда долара, подхранвани от API. И все пак API разкриват по-широка повърхност за атака на киберпрестъпниците. Това е така, защото API излагат […]