Въздействието на COVID-19 върху кибер сцената?

Внедрете WireGuard® с Firezone GUI на Ubuntu 20.04 на AWS С нарастването на пандемията от COVID-19 през 2020 г. светът беше принуден да се премести онлайн — при липсата на взаимодействия и дейности в реалния живот мнозина се обърнаха към световната мрежа за развлекателни и комуникационни цели. Според статистиката на потребителската телеметрия […]